NOVINKY
KALENDÁŘ
PRODEJNÍ MÍSTA NOVIN
Český Jiřetín (1)
Dubí (1)
Duchcov (1)
Horní Jiřetín (1)
Hrob (1)
Chomutov (1)
Karlovy Vary (1)
Klášterec nad Ohří (1)
Krupka-Bohosudov (1)
Litvínov (4)
Lom u Mostu (2)
Meziboří (1)
Moldava (1)
Most (3)
Ostrov nad Ohří (1)
Praha (5)
Teplice (2)
Ústí nad Labem (3)

Viděl, jak technika 20. století předběhla morálku, ale nikdy nepřišel o naději


TEPLICE. Ve 103 letech zemřel teplický salesián Pater Ing. Jan Rob


V lednu 2015 vydal deník iDnes.cz článek Michala Dvořáka ke 100. narozeninám pozoruhodné osobnosti - P. Ing. Jana Roba, který byl po významnou část své životní dráhy činný v podkrušnohorských Teplicích. O tři roky později s osobností P. Roba loučíme. 

Salesián P. Ing. Jan Rob se narodil 17. 12. 1914 v Příbrami. Jeho otec byl učitelem. Se svými rodiči a sestrou prožil krásné mládí v Bratislavě. Po maturitě na gymnáziu odešel do Prahy. Zde studoval na Vysoké škole elektrotechnické, kterou ukončil v roce 1938 jako inženýr. Pak působil jako vyučující na průmyslové škole v Bratislavě a v Brně. Tam poznal v roce 1939 salesiány. Zamiloval si práci s mládeží a rozhodl se jít cestou Dona Boska. Noviciát prožil v Ořechově, věčné sliby složil v roce 1944. Teologické studium ukončil v Oseku u Duchcova, kde také přijal 20. června 1948 svátost kněžství z rukou litoměřického biskupa Štěpána Trochty.

Nastoupil jako katecheta do salesiánské oratoře v Brně – Žabovřeskách, ale v dubnu roku 1950 byl v rámci Akce K eskortován spolu s ostatním salesiány do soustřeďovacího kláštera v Oseku. Odtud byl odvelen na vojnu do pomocných technických praporů (PTP). Od roku 1954 pracoval u elektromontážních závodů, přitom ale tajně vedl mladé salesiány. Státní bezpečnost jeho mimopracovní aktivity odhalila, otec Jan byl zatčen a odsouzen ke třem letům vězení. Strávil je ve věznicích v Opavě a na Pankráci. Po odpykání trestu nastoupil jako dělník do výrobny léků v Roztokách u Prahy. Když se v důsledku Pražského jara 1968 uvolnily politické poměry, dostává státní souhlas a nastupuje do duchovní správy na faře v Teplicích. Zde buduje společně s dalšími spolubratry salesiánskou komunitu.

V nastupujícím období politické normalizace se však řeholní komunita musela rozejít a každý salesián byl poslán na jinou faru. Otec Jan odchází do České Kamenice, kde působí v letech 1973 – 1991. Po nabytí svobody se vrací mezi své spolubratry do Teplic, kde byla v roce 1990 založena nová salesiánská komunita. Velmi aktivně se zapojuje do pastorační práce, i když mu síly pomalu ubývají. Při oslavě 100. narozenin řekl: „Je to radost prožívat stáří mezi svými blízkými. Každý řeholník ale hledá štěstí ve vnitřním životě. Rozjímám, čtu Písmo svaté a modlím se jako všichni řeholníci. To je moje radost.“ Péči svých spolubratří přijímal s velkou pokorou a vděčností. I v posledních dnech se rád a s plným vědomím účastnil mše svaté a modlitby breviáře. Chvíli poté, co přijal Tělo Kristovo, vydechl naposledy.

Katolický kněz Jan Rob, který ovlivnil celé generace lidí z Teplicka, rekapituloval před třemi lety svůj těžký život v rozhovoru s Michalem Dvořákem z iDnes.cz jako život šťastný. Neopouštěla ho naděje: „Víra dnes lidem chybí, což je škoda. Viděl jsem, jak technika ve 20. století předběhla morálku. Snad se to ale jednou změní,“ řekl P. Rob.

Zdroj: 

Tisková zpráva Řím.-kat. děkanství Teplice
iDnes.cz
  (https://usti.idnes.cz/stolety-salesian-z-teplic-pater-jan-rob-fcd-/usti-zpravy.aspx?c=A141229_2127142_usti-zpravy_alh)

Foto:  iDnes.cz Copyright ©: Českojiřetínský spolek - spolek pro oživení Krušnohoří (2016-2018)
Administrace