NOVINKY
KALENDÁŘ
PRODEJNÍ MÍSTA NOVIN
Boží Dar (1)
Dubí (1)
Horní Jiřetín (2)
Hrob (1)
Chomutov (1)
Karlovy Vary (1)
Klášterec nad Ohří (1)
Krupka-Bohosudov (1)
Litvínov (4)
Lom u Mostu (2)
Meziboří (1)
Moldava (1)
Most (3)
Osek (1)
Ostrov nad Ohří (1)
Praha (4)
Teplice (2)
Ústí nad Labem (3)

Viděl, jak technika 20. století předběhla morálku, ale nikdy nepřišel o naději


TEPLICE. Ve 103 letech zemřel teplický salesián Pater Ing. Jan Rob


V lednu 2015 vydal deník iDnes.cz článek Michala Dvořáka ke 100. narozeninám pozoruhodné osobnosti - P. Ing. Jana Roba, který byl po významnou část své životní dráhy činný v podkrušnohorských Teplicích. O tři roky později s osobností P. Roba loučíme. 

Salesián P. Ing. Jan Rob se narodil 17. 12. 1914 v Příbrami. Jeho otec byl učitelem. Se svými rodiči a sestrou prožil krásné mládí v Bratislavě. Po maturitě na gymnáziu odešel do Prahy. Zde studoval na Vysoké škole elektrotechnické, kterou ukončil v roce 1938 jako inženýr. Pak působil jako vyučující na průmyslové škole v Bratislavě a v Brně. Tam poznal v roce 1939 salesiány. Zamiloval si práci s mládeží a rozhodl se jít cestou Dona Boska. Noviciát prožil v Ořechově, věčné sliby složil v roce 1944. Teologické studium ukončil v Oseku u Duchcova, kde také přijal 20. června 1948 svátost kněžství z rukou litoměřického biskupa Štěpána Trochty.

Nastoupil jako katecheta do salesiánské oratoře v Brně – Žabovřeskách, ale v dubnu roku 1950 byl v rámci Akce K eskortován spolu s ostatním salesiány do soustřeďovacího kláštera v Oseku. Odtud byl odvelen na vojnu do pomocných technických praporů (PTP). Od roku 1954 pracoval u elektromontážních závodů, přitom ale tajně vedl mladé salesiány. Státní bezpečnost jeho mimopracovní aktivity odhalila, otec Jan byl zatčen a odsouzen ke třem letům vězení. Strávil je ve věznicích v Opavě a na Pankráci. Po odpykání trestu nastoupil jako dělník do výrobny léků v Roztokách u Prahy. Když se v důsledku Pražského jara 1968 uvolnily politické poměry, dostává státní souhlas a nastupuje do duchovní správy na faře v Teplicích. Zde buduje společně s dalšími spolubratry salesiánskou komunitu.

V nastupujícím období politické normalizace se však řeholní komunita musela rozejít a každý salesián byl poslán na jinou faru. Otec Jan odchází do České Kamenice, kde působí v letech 1973 – 1991. Po nabytí svobody se vrací mezi své spolubratry do Teplic, kde byla v roce 1990 založena nová salesiánská komunita. Velmi aktivně se zapojuje do pastorační práce, i když mu síly pomalu ubývají. Při oslavě 100. narozenin řekl: „Je to radost prožívat stáří mezi svými blízkými. Každý řeholník ale hledá štěstí ve vnitřním životě. Rozjímám, čtu Písmo svaté a modlím se jako všichni řeholníci. To je moje radost.“ Péči svých spolubratří přijímal s velkou pokorou a vděčností. I v posledních dnech se rád a s plným vědomím účastnil mše svaté a modlitby breviáře. Chvíli poté, co přijal Tělo Kristovo, vydechl naposledy.

Katolický kněz Jan Rob, který ovlivnil celé generace lidí z Teplicka, rekapituloval před třemi lety svůj těžký život v rozhovoru s Michalem Dvořákem z iDnes.cz jako život šťastný. Neopouštěla ho naděje: „Víra dnes lidem chybí, což je škoda. Viděl jsem, jak technika ve 20. století předběhla morálku. Snad se to ale jednou změní,“ řekl P. Rob.

Zdroj: 

Tisková zpráva Řím.-kat. děkanství Teplice
iDnes.cz
  (https://usti.idnes.cz/stolety-salesian-z-teplic-pater-jan-rob-fcd-/usti-zpravy.aspx?c=A141229_2127142_usti-zpravy_alh)

Foto:  iDnes.cz Copyright ©: Českojiřetínský spolek - spolek pro oživení Krušnohoří (2016-2021)