NOVINKY
KALENDÁŘ
PRODEJNÍ MÍSTA NOVIN
Boží Dar (1)
Dubí (1)
Horní Jiřetín (2)
Hrob (1)
Chomutov (1)
Karlovy Vary (1)
Klášterec nad Ohří (1)
Krupka-Bohosudov (1)
Litvínov (4)
Lom u Mostu (2)
Meziboří (1)
Moldava (1)
Most (3)
Osek (1)
Ostrov nad Ohří (1)
Praha (4)
Teplice (2)
Ústí nad Labem (3)

Zámek Jezeří na poštovní známce


MPO ČR potvrdilo, že zámek Jezeří bude motivem pro emisní plán České pošty 2021.


Dne 8. září 2021 se na známkách České pošty objeví další motiv navržený Krušnohorskými novinami, resp. jejich vydavatelem –
Českojiřetínským spolkem. Tím bude zámek Jezeří.

Českojiřetínský spolek již v minulosti navrhl do emisního plánu tři témata z regionu Krušných hor (v roce 2013 to bylo „Vodní dílo Fláje“; v roce 2015 „Moldavská dráha“; v roce 2017 pak „500 let přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě“).

Všechny tři známky vydané na návrh Českojiřetínského spolku byly spojeny s jejich slavnostním představením nejen na slavné "mramorové přepážce" hlavní pošty v Praze, ale především také v regionu. Akce v Krušnohoří se pokaždé setkaly s velkým zájmem veřejnosti. Na přehradu Fláje přišlo v roce 2014 k inauguraci poštovní známky na 7000 lidí, na představení poštovní známky k Moldavské dráze v roce 2015 pak 11 000, počet zájemců, kteří dorazili i přes tropické počasí k mosteckému kostelu v roce 2017, převýšil pět tisíc. 

                    


Zámek Jezeří patří nerozlučně k symbolům Krušnohoří. Leží na úpatí hor, na pomezí Mostecka a Chomutovska. Je výrazným symbolem devastace přírody, krajiny a historického dědictví severozápadních Čech ve 20. století, ale i symbolem dlouhodobé aktivity občanů za odvrácení zkázy.

Objekt ze 14. století, vybudovaný původně jako hrad, stojí přímo nad hnědouhelným Lomem ČSA, ani ne půl kilometru od jeho hrany. Od roku 1963 je chráněn jako kulturní památka. Jeho správu v současné době zajišťuje Národní památkový ústav. Od 90. let prochází pozvolnou rekonstrukcí.

Na zámku pobýval mj. Ludwig van Beethoven, blízký přítel Františka Maxmiliána z Lobkovic. Měla zde svou soukromou premiéru jeho slavná Symfonie č. 3 "Eroica". Beethoven tehdy rád pobýval v nedalekých lázních Teplice. Na Jezeří poprvé zaznělo také oratorium Josepha Haydna "Stvoření".

Výtvarná komise Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pověřila tvorbou výtvarného návrhu poštovní známky „Jezeří“ vynikajícího výtvarníka RNDr. Adolfa Absolona. Ten je autorem již zmíněných poštovních známek „Vodní dílo Fláje“ a „130 let Moldavské dráhy“, provedených společně s rytcem Martinem Srbem.

Poštovní známka „Jezeří“ vyjde na tiskovém listu společně s další známkou, která bude tematicky věnována zápisu Krušnohoří na seznam UNESCO.


         

          Jezeří bylo tématem Krušnohorských novin 2018/2 - vydaných 15. listopadu 2018  


Copyright ©: Českojiřetínský spolek - spolek pro oživení Krušnohoří (2016-2021)