NOVINKY
KALENDÁŘ
PRODEJNÍ MÍSTA NOVIN
Boží Dar (1)
Dubí (1)
Horní Jiřetín (2)
Hrob (1)
Chomutov (1)
Karlovy Vary (1)
Klášterec nad Ohří (1)
Krupka-Bohosudov (1)
Litvínov (4)
Lom u Mostu (2)
Meziboří (1)
Moldava (1)
Most (3)
Osek (1)
Ostrov nad Ohří (1)
Praha (4)
Teplice (2)
Ústí nad Labem (3)

Cena generálního ředitele Českého porcelánu, a. s. Dubí ​

a Krušnohorských novin / Erzgebirgs-Zeitung 

o nejlepší fotografii z Krušných hor a Českého středohoří

Pravidla soutěže


1. Téma fotosoutěže:

Krušné hory a České středohoří


2. Kategorie Fotosoutěže

a) Moldavská dráha od jara do zimy

b) Kulturní, technické či přírodní pamětihodnosti z Krušnohoří a Českého středohoří

c) Tradiční výrobky a podniky v Krušnohoří a Českém středohoří


3. Termín fotosoutěže:

Soutěž se koná každoročně. Uzávěrka je vždy 31. března.
Uzávěrka prvního ročníku je 31. března 2019.


4. Účast ve fotosoutěži:

4.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území Evropské unie, která přihlásí svou fotografii do soutěže zasláním na adresu: "info@krusnohorske-noviny.cz" společně s těmito údaji:

a) název fotografie,
b) místo vzniku fotografie,
c) jméno a město bydliště autora,
d) kontaktní e-mail a telefon.

4.2. Soutěž je určena pro amatéry i profesionální fotografy.

4.3. Přihlásit je možné jednotlivé fotografie jako samostatné práce. Počet přihlášených prací jednoho autora není omezen.

4.4. Vložením fotografií účastník souhlasí s pravidly soutěže.


5. Autorská práva:

Vložením fotografií účastník prohlašuje, že se jedná o jeho vlastní původní autorské dílo a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu. Prohlašuje také, že má souhlas fotografovaných subjektů k účasti a zveřejnění ve fotosoutěži, zejména pokud se jedná o fyzické osoby. Pořadatel má právo použít fotografie přihlášené do soutěže pro prezentaci samotné soutěže a jejích výsledků, k další propagaci Krušnohoří a Českého středohoří, a to elektronicky i v tištěné formě. Vybrané fotografie budou zveřejněny v Krušnohorských novinách (Erzgebirgs-Zeitung).

6. Porota:

Vítězné fotografie vybere odborná porota jmenovaná vyhlašovateli soutěže. Hodnoceno je 1. - 3. místo v každé kategorii. Ceny získává autoři fotografie, dle počtu hlasů přidělené členy poroty. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo, pro danou kategorii a místo cenu neudělit. Vyhlašovatel soutěže může udělit mimo vyhlášené kategorie a místa také zvláštní cenu, resp. ceny.

7. Předání cen:

Vítěze kontaktují pořadatelé soutěže prostřednictvím e-mailu nebo jiným vhodným způsobem. Výhry v soutěži nejsou právně vymahatelné.


8. Vyhlašovatelé soutěže:

8.1. Hlavní vyhlašovatel:  
Český porcelán
Tovární 87/17
417 01  Dubí
IČO: 00174238

8.2. Spoluvyhlašovatel a  pořadatel soutěže: 
Krušnohorské noviny / Erzgebirgs-Zeitung
Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří'
Zámek Valdštejnů
Mostecká 1
436 01 Litvínov
IČO: 22885536

8.3. Vyhlašovatelé soutěže jednají ve vzájemné koordinaci.

8.4. Za organizaci soutěže zodpovídá pořadatel.


9. Ostatní ustanovení:

9.1. Výherní listina bude k dispozici na internetových stránkách soutěže a u pořadatele soutěže.

9.2. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených při přihlášení fotografie do soutěže, souhlasí se zveřejněním svého jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

9.3. Zpracovatelem dat ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je "Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří, Český Jiřetín 19, 436 01 Litvínov, IČO: 22885536". Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Pořadatel a zpracovatel shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a výslovně prohlašuje, že žádná osobní data nebudou poskytnuta třetím stranám, ani použita pro jiné marketingové účely než je samotná fotosoutěž.

9.4. Vyhlašovatelé si vyhrazují právo vyřadit ze soutěže práce, které: (a) by poškozovaly dobré jméno pořadatele, (b) by odporovaly zákonům ČR, (c) mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.), (d) jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem, (e) byly dle informací dostupných pořadateli a zpracovateli soutěže pořízeny jiným autorem, než je účastník soutěže, (f) nejsou, podle informací pořadatele či zpracovatele, původní autorská díla. Vyhlašovatelé nejsou povinni o vyřazení práce ze soutěže autory informovat, ani vyřazení zdůvodňovat.

9.5. Vyhlašovatelé soutěže si vyhrazují právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže pozměnit pravidla, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu.

9.6. Ve sporných případech si vyhlašovatelé vyhrazují právo rozhodnout s konečnou platností.


Jedna z kategorií soutěže je věnována projektu: 


Copyright ©: Českojiřetínský spolek - spolek pro oživení Krušnohoří (2016-2021)